NỘI DUNG LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRỊNH HỒ GIA

Địa chỉ: 247 Đường 9A, Khu Trung Sơn, Quận 7, TP HCM

Email:   trinhhogia.kts@gmail.com

Hotline: 0934 33 00 66

Website: www.trinhhogia.vn